Svaret finns i Halland – under uppbyggnad

Här byggs en plats fylld av kunskap, engagemang och inspiration kring Hallands utvecklingsresa mot bästa
livsplatsen 2035. Vad vill du veta mer om i Halland?

Inloggning till att arbeta med utveckling och innehåll av nya webbplatsen